Header Ads

எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் ஆத்மா சாந்தி அடைய மோட்ச தீபம் ஏற்றினார் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா


| -ராஜாமதிராஜ். 

மறைந்த பாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் ஆத்மா சாந்தி அடைய திருவண்ணாமலை கோவிலில் மோட்ச தீபம் ஏற்றினார் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா.

No comments

Powered by Blogger.